ibnumajjah.wordpress.com
Nama Allah: Al-Aziiz
Nama eBook: Nama Allah: Al-Aziiz Penulis: Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi Pengantar: Segala puji hanya bagi Allah Subhana wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda …