ibilonta.wordpress.com
Bayang Semu
Alifa, kekasihku, ada yang bilang orang beriman itu seperti pesawat terbang. Semakin tinggi ia terbang, maka semakin samar dan kecil mata melihat dunia.