iamproudtobemuslim.com
Tokoh-Tokoh Terkemuka dari Kalangan Syuhada (Part 4)
Abu Ayyub Al-Anshari Nama lengkapnya Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah, biasa dipanggil Abu Ayyub. Ia termasuk salah satu diantara 70 orang Anshar yang ikut dalam Bai’at Aqabah II. Tatkala R…