iamproudtobemuslim.com
Kronologi Sejarah Peradaban Islam Part 2 (Masa 4 Khalifah)
Abad ke 7 632 – Pengangkatan Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai Khalifah pertama 632 – Pendirian Baitul Mal 632 – Perang terhadap golongan murtad dan orang yang enggan membayar zakat dipimpin oleh Khalid…