iamia.me
วิธีรับมือกับลูกค้าที่น่ารัก 10 ประการ
ในการพัฒนาโปรเจค เราจะเจอลูกค้าที่น่ารักกันหลากหลายรูปแบบ เราจะรับมือลูกค้าแต่ละแบบอย่างไร…