iamia.me
มีตาหาเจอส่วนลดไม่ Task blindness
นาน ๆ ทีจะมีวันหยุด ซึ่งก็ไม่นึกว่าจะมีเรื่องราวให้มาเขียนบล็อก iamia จนได้ ต้องยกประโยชน์ให้กับความเสียดายส่วนลดที่เราคว้าไว้ไม่ได้ ที่ทำให้เกิดบล็อกนี้ขึ้นมา การที่มีวันหยุดประมาณ 1 วัน 1 คืนแต่…