iamia.me
เมื่อ UI ไม่สื่อสารภาษาคน
เมื่อเซเลบเน็ตไอดอลอย่าง @iannnnn มีประเด็นกับ ui เราจึงต้องจารึกเอาไว้ให้เป็นเกียรติกับบล็อกแห่งนี้ ระบบนี้ผิดที่อะไร เราไม่คิดว่าผิดที่โปรแกรมเมอร์ เพราะโปรแกรมเมอร์มีหน้าที่ทำสิ่งที่ออกแบบไว้ออก…