iamia.me
โถส้วมในอุดมคติของข้าพเจ้า
จากประสบการณ์การใช้ส้วมมากว่า 30 ปี ในที่สุดเราก็ได้สเป็กของโถส้วมที่เราคิดว่า ดีต่อมนุษยชาติ ขึ้นมาทั้งหมด 4 ข้อ เลยอยากจะแบ่งปันให้สาธุชนได้นำไปเลือกส้วมที่ชอบ ๆ กัน ดังนี้ 1. รูปร่างของที่นั่ง เ…