iamia.me
ทรรศนะของข้าพเจ้า ณ ตอนนี้กับเว็บดีล
ว่าถึงการจากไปของกรุปปอนไทยแลนด์ เล่ามุมมองส่วนตัวที่ ห่างนิด ๆ ใกล้หน่อย ๆ ก็แล้วกัน – ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักเว็บดีลเมื่อหลายหลายปีที่แล้ว เราคิดมาตลอดว่าการทำดีลแบบนี้ มันไม่ win-win กับ…