iamia.me
ประสบการณ์การใช้งาน กล้อง Canon Powershot N ของข้าพเจ้า
ติดไว้นานแล้วว่าจะรีวิวกล้องตัวล่าสุดที่ซื้อมาใช้เล่น มีนามว่า Powershot N ของค่าย Canon นี่เอง กล้องกระทัดรัดตัวนี้เพิ่งเข้าไทยได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (ปี 2556) จุดประสงค์ของการซื้อม…