iamia.me
iPhone 4 กับ Galaxy Note 2 ในทรรศนะของข้าพเจ้า
ใช้ Galaxy Note 2 มาได้ราวๆ 2 เดือนแล้ว โดยที่ยังใช้ iPhone4 ของเดิมอยู่ คิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่อยากรู้ว่า สองตัวนี้ มันแตกต่างกันอะไรยังไง ก็เลยมาอัพบล็อกเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้งานกันจ้ะ จะอัพ…