iamia.me
กฏของ Tesler ว่าด้วยเรื่องของความซับซ้อน
เบื่อไหม? เวลาออกแบบอะไร ก็ต้องเจอกับตอที่ว่า “ก็ระบบมาเป็นแบบนี้” เบื่อไหม? เวลาออกแบบอะไรให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายๆ แต่ทำไม่ได้ เพราะหน่วยงานมันบอกว่า “ไม่เปลี่ยนหรอก มันทำให้ฉันทำงาน…