iamdoctoreamer.wordpress.com
Love by Faith and Not by Sight
Hello friends! It’s been a long time. Matagal na panahon na rin pero single ka pa rin. Hahaha! Tinamaan ka? Ako rin. :) Paano nga ba ang magmahal? Magkaiba ang pamamaraan ng pagmamahal ng bab…