iamdoctoreamer.wordpress.com
Alin sa mga hugot mo ang totoo?
Babae, lalaki, bata, matanda, may trabaho at wala. Ako, ikaw, siya, sila, kami at tayo. Lahat ay may hugot sa buhay. Lahat tayo ay dumadating sa punto na kahit anong simpleng bagay, salita at pangy…