iamdoctoreamer.wordpress.com
When I was gone.
” love you.” That was the last three words ‘ve heard from h m. B gla na lang s yang naglahong parang bula. Bulang nagpapaalala ng am ng nakaraan. “Hello. Are you busy?&#82…