iamdoctoreamer.wordpress.com
Payo sa Blogging: Paggawa ng About Page
Isa sa mahalagang parte ng ating blogsite ay ang About Page. Ito ay kalimitang nakalagay sa menu ng ating blog. Ito ang madalas na pinupuntahan ng mga new comers o readers ng ating site. Gusto nila…