iamdoctoreamer.wordpress.com
Time, Distance, and Love
Time “Ang tagal ko nang graduate, bakit hindi ka pa nanliligaw?” “Ako ba talaga ang gusto mo? Naiinip na ata akong maghintay.” “Binibilang ko ang mga araw, buwan at ta…