iamdoctoreamer.wordpress.com
Breaking News: The Greatest Scandal of All
Philippines and beyond – Isang scandal ang patuloy na kumakalat sa media at sa buong mundo. Hindi mapigilang ipakalat ito ng mga taong nakarinig, nakabasa, o nakapanood ng naturang scandal. Nagsimu…