iamdoctoreamer.wordpress.com
First Love. Second Chance. Third Party.
First Love – Siya ang unang taong minahal mo. Sa kanya unang tumibok ang malambot mong puso. Siya ang dahilan ng mga ngiting umaabot hanggang tainga. Minsa’y siya ang naging mundo mo. Subalit siya …