iamdoctoreamer.wordpress.com
Breaking News: Cebu Pacific Announces Piso Fare for All Broken Hearted
Pasay, Philippines – Opisyal na nagpahayag kahapon si Ginoong Lance Gokongwei, kasalukuyang CEO ng Cebu Pacific Air, na magkakaroon ng Piso Fare (all destinations) sa buong taon ng 2016. Ngun…