iamdoctoreamer.wordpress.com
Ang Nakaraan: Isang Taong Pag-ibig
(July) Makalampas isang taon na rin pala nang ikaw ay aking nakilala Nakaupo ako noon sa customer’s lounge nang ikaw ay aking unang nakita. Palakad-lakad ka noon, papunta rito, papunta roon B…