iamdoctoreamer.wordpress.com
Tadhana ba kamo?
Sa mga oras na naglalakad ka at nakita mong hindi pala nakatali ang mga sintas mo, yumuko ka at napansin ito. Habang inaayos mo ay may isang taong paparating sa direksyon mo, ngunit sa kasamaang pa…