iamdoctoreamer.wordpress.com
Panahon at Pag-ibig
Magsimula tayo sa isang maikling kuwento na isinalin mula sa wikang Ingles. Noong unang panahon, sa isang isla ay nakatira ang lahat ng mga emosyon. Andoon sina Kaligayahan, Kalungkutan, Kaalaman, …