iamdoctoreamer.wordpress.com
Single Pero Hindi Nag-iisa
May mga noun (pangngalan) na akala mo plural pero singular pala! Hindi lahat ng may “s” ay plural, katulad ng mga sumusunod: news Mathematics politics series measles Speaking of “…