iamdoctoreamer.wordpress.com
They searched these on Google. Seriously???!!!
Wala pang isang taon ang aking WordPress blog na ito (Doctor Eamer’s Blog). Hindi naman ganoong kadami ang mga readers ko. Tagalog ang mga blogs ko kaya mga Pinoy ang lahat ng kalimitang nagb…