iamchuen.wordpress.com
2011-12年度財政預算案
2011-12年度的財政預算案今日公佈了。 當中提到的紓緩措施,唔知你又能夠受惠幾多呢? 向每個電力住宅用戶戶口提供1,800元的電費補貼,惠及約260萬用戶,涉及開支約為47億元。 呢$1800,唔知夠用幾耐呢? 寬免2011-12全年差餉,以每戶每季1,500元為上限。估計約82%物業在新一年度不用繳交差餉,政府收入減少約99億元。 唔關我事,我沒有物業 為公屋租戶代繳兩個月租金,涉及開…