iamchuen.wordpress.com
辛卯年大年初一
今日係辛卯年大年初一,亦係結婚後的第一個農曆新年。 收左咁多年利是,今年終於都輪到我派了! 唔知點解個感覺好奇怪,好似好興奮咁。哈哈~ 新一年,祝各位身體健康、心想事成!…