iamachild.wordpress.com
Zhang Xiaofan (1950, Chinese)
Little Girl With String