iamachild.wordpress.com
Alexis Simon Belle (1674 – 1734, French)
Prince James Francis Edward Stuart Prince James Francis Edward Stuart, Son Of James VII, At The Age Of 12 Princess Louisa Maria Teresa Stuart, Daughter Of James VII, At The Age Of 12 Louis XV of Fr…