i-carus.info
WoordBeeldTrainer
Er wordt algemeen aangenomen dat de auditief-analytische spellingsmethode zoals die in vrijwel elke taalmethode op de basisschool is terug te vinden, de enige manier is om kinderen te leren spellen…