i-carus.info
Werkwijze & tarieven
Ik ben een bij het SJK Kwaliteitsregister geregistreerd jeugdprofessional. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De professionele standaard be…