i-carus.info
Ik leer anders
Bij een leerachterstand, leerproblemen, problemen met automatiseren, (een vermoeden van) dyslexie en/of dyscalculie. Het onderwijs in Nederland is vooral talig (auditief) en 2D, terwijl het aanneme…