hyturkyilmaz.com
Martı | Hasan Yasin TÜRKYILMAZ Dijital Pazarlama ve Reklam Danışmanı
Rusça aslından çeviren Leyla Şener. Antikkitap.com eseri... 4,50 TL. Kitap 111 sayfa. Bir sahne metni olarak; konuşmalardan ve 3 perdeden oluşmakta. Çok