hwtextil.com
Order delivered!
I dag levererade jag en väggtextil som jag planerade redan i somras. “Strandvyn” är ca 140 cm bred och 110 cm hög plus de två stenblocken som brutit sig loss. Kunderna var nöjda och det…