hwp.com.tr
Salesmot, satış elemanları ile teknolojiyi birbirine bağlama amacında.
Orta ve büyük ölçekli firmalar için bulut tabanlı hazırlanan oyunların gücünü kullanarak eğlenceli kılan Salesmot, yeni bir projeye imza attı.