huynhhieutravel.com
Mẹ Nam Hải Bạc Liêu | CÁCH ĐI, SỰ TÍCH và sự LINH THIÊNG
Mẹ Nam Hải là một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nằm ở tỉnh Bạc Liêu. Ngoài Miếu bà chúa Xứ thì nơi đây có lượng tín đồ hành hương đông đảo nhất. Hàng năm nó