huynhhieutravel.com
Cồn Phụng Bến Tre | Có gì chơi? KINH NGHIỆM và CÁCH ĐI
Cồn Phụng là một khu du lịch nằm trong khu cồn tứ linh của Bến Tre. Nơi đây có 4 ngôi cồn du lịch nổi tiếng là Long - Lân - Quy - Phụng. Nhưng khu du lịch