huyenthoai.me
Hịch Trống Đồng
Bài “Hịch Trống Đồng” khởi đi từ Cao Nguyên Trung Phần ngày 13.11.2006 Trống Đồng đã khởi khắp non sông Từ dãy Trường Sơn đến biển Đông Trống Lạc Hồng khơi cao bất khuất Trống Mê Linh dẹp tắt cuồng…