huyenthoai.me
Tự vấn biểu tình
Ừ ! xuống đường biểu tình chống trung cộng Cứ phất cờ đỏ mà đi khắp phố Ôi lá cờ: chất nô tài hiển hiện Một sao vàng: một tỉnh của tàu kia Sao khẳng định: biểu tình chống trung cộng ? Điếu Cày, Việ…