huyenthoai.me
Tiễn Em Rời K18
Em về đi, thôi đừng lên thăm trại K18. Anh ngoài đây như chết thật rồi, Đừng xót thương đời một tên tù K18 Nhắn mẹ rằng anh vẫn nhớ đến me. Về đi em, đừng lên thăm nữa em ơi, Còn thương nhau thì xi…