huyenthoai.me
Đi nghe Phan Văn Hưng hát
Kiều Mỹ Duyên ” Thật là hiện tượng Phan Văn Hưng…” Ông Nguyễn Xuân Cung, sinh viên du học thập niên 60 ở Hoa Kỳ nói như trên, người vợ dễ thương ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý với c…