huyenthoai.me
Thánh ca dâng Mẹ
Một chương trình văn nghệ ghi dấu 50 năm sân khấu của ca sĩ Khánh Ly tại nhà thờ kiếng (Crystal Cathedral), Garden Grove, U.S.A.