huyenthoai.me
Hình ảnh tuyệt đẹp về trang phục lịch sử Việt Nam
Có thể một số màu sắc chưa chính xác so với thực tế như tự nhận bởi tác giả, nhưng chúng ta phải cảm ơn Nancy Duong đã dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành bộ hình ảnh tuyệt vời này. (RED…