huyenthoai.me
Dụ ngôn cây Chuối
Có một cậu bé hỏi bố rằng: “Bố ơi, trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được bao nhiều buồng?” “Chỉ một buồng duy nhất.” – Bố tôi trả lời. Cậu nhỏ ngạc nhiên về câu trả lời của bố. Nó cứ đin…