huyenthoai.me
Việt Nam đang bị sát nhập thành Tỉnh (khu tự trị) của Hán cộng 1990-2020 ???
Tin liên quan: Hội Nghị Sát Nhập Việt Nam vào China : Tỉnh hay Khu Tự Trị ? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục…