huyenthoai.me
Một nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa
Hình ảnh phúc hậu của một phụ nữ 84 tuổi quên mình, miệt mài với công tác cứu trợ thương phế binh và các gia đình quả phụ, năm này qua năm khác. Bà là ai? Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là cựu nữ quân nhâ…