huyenthoai.me
Anh hùng Bắc cương – Hồi 72
HỒI THỨ BẨY MƯƠI HAI Trên vịnh Hạ-long. Mỹ-Linh gõ cửa phòng thứ ba, một giọng nói quen thuộc vọng ra: _ Ai đó? Rõ ràng tiếng Lê Thiếu-Mai, con gái Hồng-Sơn đại phu. Mỹ-Linh hỏi nhỏ: _ Có phải cô n…