huyenthoai.me
Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 110
HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Đằng giang tự cổ huyết do hồng. (Núi Vạn kiếp chỗ nào cũng có linh khí, Sông Bạch đằng từ cổ do huyết giặc nên hồng) Vế trên lấy trong đôi câu …