huunhuurtu.wordpress.com
Huun-Huur-Tu Ödügen Tayga ( Lyrics in Tuvan,Turkish,English)
Ödügen Tayga Ödügen Tayga čurttug-la men Öleŋ sigen čïttïg-la men Čalïm tayga čurttug-la men Šaanak sigen čïttïg-la men Eder čarïŋ munup algaš Eliiŋ budun dergilep kel Mïndï čarïŋ munup algaš Mïyga…