huseyinakturk.net
WASH Officer nedir? Ne iş yapar?
Suriye’de yaşanan insani kriz ve bu krize bağlı olarak Türkiye’de bulunan mülteci sayısındaki artış, bu alanda faaliyet gösteren STK, kamu kurumu ve uluslararası kuruluşların bu bölgede…